Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Нова наредба за определяне таксата за битови отпадъци

Правителството прие нова Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси. Основната цел е да се приведе ТБО в съответствие с принципа „замърсителят плаща“. Наредбата изисква таксата за гражданите и фирмите да се формира според количеството изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота. Преминаването към нов начин на изчисляване на таксата е краят на един дълъг процес за трансформиране на общинските системи за управление на отпадъците.

Общините могат да избират между три модела за изчисляване на ТБО, като Общинският съвет може да избере един или съчетание от модели за различни зони или населени места на територията на общината. Въвеждането на ТБО на база количество ще бъде сериозен тест за общинските администрации, защото е нужно преосмисляне на цялостния модел за управление на отпадъците, на общинската финансова и данъчна политика.

Линк към Наредбата: https://www.minfin.bg/bg/1000?p=4