Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Споразумение за партньорство

Споразумение за партньорство

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЗВЕЗДЕН АЛИАНС ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПУБЛИЧНИ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СМЕ СРЕД ПИОНЕРИТЕ В ТРАНСФОРМАЦИЯТА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА С НАСТОЯЩОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ

  • СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА ВСИЧКИ НИВА НА СОЦИАЛНИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ И ГАРАНТИРАТ ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

  • СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ПРИЛАГАМЕ ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ЗА РАСТЯЩА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА, ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА, НАМАЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И УВЕЛИЧАВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ.

  • ПОТВЪРЖДАВАМЕ НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА, ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА.

  • ПРИЗОВАВАМЕ НАЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, НАУЧНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СРЕДИ ДА ПОДКРЕПЯТ И НАСЪРЧАТ ПРИЛАГАНЕТО НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И СТАРТИРАНЕ НА НОВИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА.

  • ОТСТОЯВАМЕ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ПРЕХОДЪТ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЩЕ НАМАЛИ ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ, ЩЕ ЗАСИЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЩЕ ГАРАНТИРА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ.

ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ЗВЕЗДЕН АЛИАНС ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ КАТО ЯСНО ОСЪЗНАВАМЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ИМАМЕ ДА ОСТАВИМ ЧИСТА ПРИРОДА И УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИ И ПРОСПЕРИТЕТ.

С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩНОСТИ, ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НИЕ ПОСТАВЯМЕ ОСНОВИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ В КОЛЕКТИВНИТЕ ПОЛЗИ И СПОДЕЛЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС И ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.