Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Обществени консултации по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти за подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията.

facebook thumb

С настоящата публикация информираме партньорите на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ и всички заинтересовани страни, че Министерство на иновациите и растежа е публикувало за обществено обсъждане проект на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по мярката е 180 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече направления,посочени в поканата.

Документите за общественото обсъждане са публикувани на интернет страниците:

- на Министерство на иновациите и растежа https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-prehoda-kam-kragova-ikonomika-v-predpriyatiyata/

- Платформата ИСУН 2020

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 02.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Екипът на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, който се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС, има готовност да окаже съдействие и консултации на всички, които желаят да изразят мнение или изготвят становище за обявеното обществено обсъждане.

За контакти:

тел.: 02 944 5027

ел.поща: office@club2000.org