Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Нови правила на ЕС за екологосъобразни батерии. Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент работи по правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти.

facebook thumb

До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически автомобили с нулеви емисии на парникови газове. За да може промяната на пазара да има положителен ефект върху климата, е важно да се намери решение за един голям проблем: батериите в новите автомобили.

Европейският парламент работи по актуализиране на директивата за батериите, за да направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно влагани в производството или рециклирани в края на полезния им живот.Доклад, приет от Парламента на 10 март 2022 г., настоява правилата да обхванат целия жизнен цикъл на батериите - от тяхното проектиране, преминавайки през тяхното използване, до рециклирането им в нови продукти. Законодателното предложение е свързано с плана за действия за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС.

Депутатите призоваха за въвеждането на нова категория батерии за „леки превозни средства“ като електрически колела и скутери, тъй като тези батерии се използват все повече и се развиват технически.

Батериите: стратегически продукт за ЕС

Очаква се световното търсене на батерии да се увеличи 14 пъти до 2030 г., като делът на ЕС би могъл да бъде 17% от пазара. Интересът към батериите е воден от ръста на цифровата икономика, от нуждата от автомобили с ниски емисии и от проблема със съхраняването на енергията от възобновяеми източници, която не е налична през цялото време.

Намаляване на екологичния отпечатък на батериите

Батериите ще трябва да имат етикет, който показва техния екологичен отпечатък, за да е ясно какво отражение имат те върху природната среда. Това ще бъде задължително за батериите за електрически автомобили, батериите за леки превозни средства и за презаредими промишлени батерии с капацитет над 2 кВтч. Екологичният отпечатък трябва да бъде изчислен въз основа на целия жизнен цикъл на батериите.

Увеличаване на рециклирането на батерии

През 2019 г. малко над половината от преносимите батерии в ЕС са били събрани за рециклиране. Процесите за рециклиране на батерии се различават за всеки вид, тъй като продуктите съдържат различни метали и други съставки.
Ще бъде заложено постепенно повишаване на целите за дела на събираните преносими батерии (45% до 2023 г., 63% до 2027 г. и 73% до 2030 г.), както и за дела на събираните батерии от леки превозни средства (51% до 2028 г. и 61% до 2031 г.).

Събирането на използвани батерии от леки превозни средства, промишлени процеси, автомобили с двигатели с вътрешно горене и електрически автомобили ще трябва да става безплатно за крайните потребители, независимо от естеството, химическия състав, състоянието, марката и произхода на батериите.
Правилата налагат изисквания за минимална степен на рециклиране на някои метали от стари в нови батерии - за кобалта това ниво трябва да бъде поне 16%, за оловото - 85%, а за лития и никела - по 6%.

Лесно изваждане и замяна на батерии

Новите правила изискват уредите, които са захранвани с батерии, да бъдат проектирани по такъв начин, че потребителите да могат лесно да изваждат и да заменят батериите. Тази разпоредба ще стане задължителна три и половина години след влизането на правилата в сила.
Освен това на потребителите ще трябва да бъде предоставена повече информация за капацитета, производителността, трайността и химическия състав на батериите, както и за правилата за събиране на използвани батерии.