Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Консултации по Проект на ПМС за изменения и допълнения в Наредбата за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

facebook thumb

С настоящата публикация информираме партньорите на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ и всички заинтересовани страни , че на 7 юли 2022г. Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет с което се правят изменения и допълнения  в няколко Наредби в сектор „Управление на отпадъците“, в т.ч. в Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.  Проектът на ПМС има за основна цел да допълни техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки като ги синхронизира с разпоредбите на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда(приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г. Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.) .

В Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда се предлага следното изменение и допълнение в чл.11, ал.2: събраните отпадъци от пластмасови бутилки за напитки до 3л е предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, като . изискването се прилага поетапно както следва: - до 31.12.2022 г. – 15% от събраните отпадъци се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни; - до 31.12.2023 - 30 % ; - до 31.12.2024 г. - 60 % .

В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки се предлагат следните основни (но не само) изменения:

•             Добавят се конкретни технически изисквания във връзка с разделното  събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки - пластмасови бутилки до 3л.

•             Предлагат се изменения в обхвата на населените места за въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки (вече всички населени места), както и в обхванатото население.

•             Увеличава се броят на контейнерите за разделно събиране и се въвеждат изисквания за допълване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с допълнителни специализирани контейнери и съдове за разделно събиране само на  пластмасови бутилки до 3л.

•             Допълват се изискванията към обхвата на програмите за управление на отпадъците на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които ще трябва да включват прогнози и разчети за разходите, които да обезпечат изпълнението на целите за разделно събиране и рециклиране на РЕТ бутилки.

•             По отношение на одиторски доклади се включва изискване за конкретни констатации в докладите относно финансовото управление, съгласно изискванията на ЗУО.

•             За доказване изпълнението на целите и задълженията по наредбата се въвежда задължително представяне на сертификати от рециклиращите предприятия за удостоверяване на рециклираните количества.

•             Създава се нова глава за условията и реда за регистриране на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в която се уточнява информацията, която трябва да бъде предоставена при вписване в електронния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.

•             Разписани са редът и изискванията към електронния регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, въведен с измененията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 5 март 2021 г.

Документите са публикувани за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите:

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-normativni-aktove-v-oblastta-na-otpaducite/

Надяваме се, че публикуваните на настоящата интернет страница на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ европейски и национални планови и нормативни документи, публикации и актуални новини, заедно с проведените в осем града на страната обучения в два модула, посветени на кръговата икономика, са помогнали на партньорите ни и на всички заинтересовани страни, да увеличат познанията си за прехода към кръгова икономика относно пластмасовите опаковки и продукти за еднократна употреба.

Срокът за получаване В Министерството на  околната среда и водите на становища в рамките на  общественото обсъждане е 07.08.2022 г., като те могат да се изпращат на email: slaleksandrov@moew.government.bg и eleonora.yurukova@moew.government.bg.

Екипът на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, който се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС, има готовност да окаже съдействие и консултации на всички, които желаят да изготвят становище за обявеното обществено обсъждане.

За контакти:

тел.: 02 944 5027

ел.поща: office@club2000.org