Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Консултации по Проект на ПМС за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

facebook thumb

 

С настоящата публикация информираме партньорите на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ и всички заинтересовани страни , че на 19 юли 2022г. Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил .

С приемане на Наредбата за отпадъците от обувки и текстил се цели:

  • Изпълнение на европейските изисквания за прилагане на принципите на кръговата икономика относно отпадъците от текстил и обувки
  • Въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил
  • Прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил
  • Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от отпадъците от обувки и текстил.
  • Увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на депонирането им.

Наредбата детайлизира изискванията за „разширена отговорност на производителя“ относно отпадъците от текстил и обувки, аналогично на всички приети досега наредби за управление на масово разпространените отпадъци ( отпадъци от опаковки, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и др.)

Документите са публикувани за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите:

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-primane-na-naredba-za-otpaducite-ot-obuvki-i-tekstil/

Надяваме се, че публикуваните на настоящата интернет страница на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ европейски и национални планови и нормативни документи, публикации и актуални новини (вкл. , заедно с проведените в осем града на страната обучения в два модула, посветени на кръговата икономика, са помогнали на партньорите ни и на всички заинтересовани страни, да увеличат познанията си за прехода към кръгова икономика, включително относно отпадъците от текстил.

Срокът за получаване В Министерството на  околната среда и водите на становища в рамките на  общественото обсъждане е 19.08.2022 г., като те могат да се изпращат на email: eleonora.yurukova@moew.government.bg и slaleksandrov@moew.government.bg

Екипът на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, който се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС, има готовност да окаже съдействие и консултации на всички, които желаят да изготвят становище за обявеното обществено обсъждане.

За контакти:

тел.: 02 944 5027

ел.поща: office@club2000.org