Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

Консултации по Проект на Стратегия за преход към кръгова икономика на Р.България 2022-2027г.

facebook thumb

С настоящата публикация информираме партньорите на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ и всички заинтересовани страни , че на 7 юли 2022г. Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане Проект на Стратегия за преход към кръгова икономика 2022-2027г. и Проект на План за действие в изпълнение на  Стратегията. 

Изготвянето на Стратегията и плана на действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. е национална инициатива в съответствие с документа „Нов план за действие относно кръговата икономика на ЕС“, приет през 2020г. Това е първият планов национален документ относно кръговата икономика. Стратегията е всеобхватна, основана на задълбочен анализ на ситуацията и контекста в страната и има за  цел постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

В Стратегията са поставени 3 стратегически цели и специфични цели за постигането им:

 • Специфична цел 1.1: По-висока производителност на ресурсите
 • Специфична цел 1.2: Нови бизнес модели
 • Специфична цел 1.3: Свързаност в икономиката
 • Специфична цел 1.4: България допринася за доставките на критични суровини
 • Стратегическа цел 2: По-малко отпадъци, повече ресурси
 • Специфична цел 2.1: По-малко отпадъци
 • Специфична цел 2.2: Повече възможности за устойчива употреба
 • Специфична цел 2.3: Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини
 • Специфична цел 2.4: Без депонирани отпадъци
 • Стратегическа цел 3: Икономика в полза на потребителите
 • Специфична цел 3.1:  По – добре информирани потребители
 • Специфична цел 3.2: Устойчиви модели на поведение
 • Специфична цел 3.3: Социална зелена икономика

За постигане на целите са обосновани конкретни приоритети и мерки. Те са залегнали като конкретни дейности в Плана за действие към Стратегията, с определени конкретни срокове, отговорници за изпълнението, индикатори, финансови средства. 

Документите са публикувани за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите:

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-suvet-za-priemane-na-strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2022-2027-g/

Надяваме се, че всички публикувани на настоящата интернет страница на инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика“ европейски и национални планови и нормативни документи, публикации и актуални новини, заедно с проведените в осем града на страната обучения в два модула, посветени на кръговата икономика, са помогнали на партньорите ни и на всички заинтересовани страни да навлязат в дълбочина на философията за кръгова икономика и ключовите подходи и приоритети за постигането й.

Срокът за получаване В Министерството на  околната среда и водите на становища в рамките на  общественото обсъждане е 07.08.2022 г., като те могат да се изпращат на email: slaleksandrov@moew.government.bg.

Екипът на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, който се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС, има готовност да окаже съдействие и консултации на всички, които желаят да изготвят становище за обявеното обществено обсъждане.

За контакти:

тел.: 02 944 5027

ел.поща: office@club2000.org