Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Актуално

На сайта на МОСВ в секция Обществени обсъждания е публикуван Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна среда и план за действие към нея

facebook thumb

 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите чрез дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ публикува Съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна среда (НСОС) и План за действие към нея, вкл. приложенията към него.

НСОС се изготвя на основание чл. 75, ал. 2 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Изтичането на срока на действие на Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие 2000 – 2006 г., както и промените в европейските политики за околна среда и устойчиво развитие през последните години, обуславят необходимостта от настоящата стратегия.

С разработването на НСОС и Плана за действие ще се изпълнят нормативните разпоредби на ЗООС. По този начин ще се отговори и на отправени препоръки от национални и международни организации.

Пълната информация може да намерите тук:

https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ekologichna-ocenka-na-nacionalna-strategiya-za-okolna-sreda-i-plan-za-dejstvie-kum-neya/