Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Химкомплект-инженеринг АД, София

Химкомплект-инженеринг АД, София

ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ”  АД e с предмет на дейност маркетинг, инженеринг, ръководство, управление и надзор  в проектирането, строителството и монтажa; търговия със стоки, машини и материали, представителство и дистрибуторство на български и чужди фирми, управление на недвижими имоти, консултантски, лизингови и други услуги в страната и чужбина,  дейности по кадастъра-създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания. 

Компанията предоставя консултантски услуги в следните направления:

 • Прединвестиционни проучвания и анализи
 • Инвестиционно проектиране, в т.ч.
  • Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация
  • Енергийна ефективност
  • ​План за управление на строителни отпадъци
 • Екология и опазване на околната среда, в т.ч. 
  • Оценки на въздействието върху околната среда
  • Оценки за съвместимост с предмета и целите на защитените зони от Национална екологична мрежа (Натура 2000)
  • Екологични оценки на планове и програми
  • Изготвяне на документация свързана с изискванията за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), необходима в процедурата по издаване на  Комплексни разрешителни (КР)
  • Управление на отпадъците
 • Маркетинг и търговска дейност

Повече информация може да откриете на нашия уеб сайт: https://chimcomplect-eng.bg/