Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Европейски зелен пакт – нови предложения от 30 март 2022 г. на ЕК за превръщане на устойчивите продукти в норма и за повишаване на ресурсната независимост на Европа

Европейски зелен пакт – нови предложения от 30 март 2022 г. на ЕК за превръщане на устойчивите продукти в норма и за повишаване на ресурсната независимост на Европа

На 30 март 2022 г. Европейската комисия (ЕК) представи  пакет от предложения в рамките на Европейския зелен пакт и Плана за действие за кръгова икономика към Стратегията на ЕС за кръгова икономика от 2020г. Целта е превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС, насърчаване на кръговите бизнес модели и засилване на ролята на потребителите в екологичния преход, както и намаляване на ресурсната зависимост на ЕС. Комисията представи  инструментите за преминаване към реална кръгова икономика в ЕС — отделена от зависимостта от енергия и ресурси, по-устойчива на външни сътресения и зачитаща природата и здравето на хората. Инструментите могат да се обособят в четири основни групи:

- Предложение за Регламент за екодизайн за устойчиви продукти. С него се предлагат  нови правила, с които почти всички стоки на пазара на ЕС да станат по-екологосъобразни, кръгови и енергийно ефективни през целия си жизнен цикъл от етапа на проектиране до ежедневната употреба, промяната на предназначението и края на жизнения цикъл.

- ЕК представи и нова стратегия, с която да се подобри трайността, поправяемостта, повторната употреба и рециклирането на текстилните изделия, да се преодолее проблемът с бързата мода, текстилните отпадъци и унищожаването на непродадените текстилни изделия. Текстилната индустрия е една от най-замърсяващите и ресурсоемки индустрии със значителен негативен отпечатък върху околната среда.

- Трето предложение има за цел да се стимулира вътрешният пазар на строителни продукти и да се гарантира, че действащата регулаторна рамка за застроената среда е подходяща за постигане на целите ни в областта на устойчивостта, кръговата икономика  и климата.

- И накрая, пакетът включва предложение за нови правила за оправомощаване на потребителите в екологичния преход, така че те да бъдат по-добре информирани относно екосъобразността на продуктите и по-добре защитени срещу заблуждаващите твърдения за екосъобразност. Тези правила се прилагат спрямо трите сектора по-горе, специфично в закоондателното предложение за всеки от трите сектора по-горе.

 

Повече информация за предложенията можете да намерите тук:    

https://ec.europa.eu/environment/publications/communication-making-sustainable-products-norm_en

https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2016

https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315?locale=bg