Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

"Енвиро Консулт" ООД

"Енвиро Консулт" ООД

"Енвиро Консулт" ООД е фирма, създадена през 1998 г., с основен предмет на дейност консултантски услуги в областта на опазването на околната среда. Спектърът на работа обхваща компонентите: отпадъци, въздух, води и изменение на климата, както и хоризонталното законодателство по околна среда. Съвместно с нещатни свои сътрудници екипът на "Енвиро Консулт" ООД е участвал в задачи от областта на биологичното разнообразие и енергийната ефективност.

Екипът на фирмата е изпълнявал задачи, свързани с:    

 • Изготвяне на програми за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда;
 • Оценка на съответствието на националното законодателство с това на ЕС;   
 • Изготвяне на Наредби, хармонизиращи националното законодателство с това на ЕС;    
 • Стратегически оценки за инвестиции в околната среда;    
 • Инвентаризация на емисиите на замърсители;   
 • Дисперсионно моделиране на емисии в атмосферния въздух;   
 • Програми за околна среда, управление на отпадъци и качество на атмосферния въздух за общини и фирми;    
 • Изработване на ръководства, методики и учебни програми в сферата на опазване на околната среда.    
 • Разработване на стратегии и програми за околната среда на национално и общинско ниво;
 • Оценка на въздействието върху околната среда и екологични оценки и одити;    
 • Изготвяне на заявления за издаване на комплексни разрешителни;    
 • Изготвяне на ръководства за прилагане на законодателството в областта на органичните разтворители;   
 • Прединвестиционни проучвания за проекти в областта на опазване на околната среда;
 • Изготвяне на планове за управление на разтворители;    
 • Изготвяне на доклади за емисиите на парникови газове;    
 • Консултации във връзка с Европейската схема за търговия с емисии и проектните механизми по Протокола от Киото -  Съвместно изпълнение и Чисто развитие;   
 • Прилагане на чисти технологии в промишлеността: кожарска, обувна и месопромишленост.

 

Лице за контакт: Стефан Дишовски +359 888 438 189